Media

DNRT MEDIA ACCREDITATIES
De DNRT evenementen staan bekend om hun aantrekkelijke startvelden en het grote aantal plezier-races. Bij de wedstrijden van het DNRT verschijnt dan ook een grote diversiteit aan bolides en raceklassen aan de start. De evenementen groeien in populariteit en steeds meer fans reizen naar het circuit af om de races bij te wonen. Ook willen veel mensen de competitie op de gevoelige plaat vastleggen, hetzij op foto, dan wel video.

Aanscherping van het huidige beleid
Helaas is het niet mogelijk om zomaar langs het circuit te gaan staan om vanachter de vangrails de beelden te schieten. Een vangrail biedt in veel gevallen geen veiligheid voor rondvliegende brokstukken, die los komen bij een crash. Een aantal enthousiaste (beginnende) fotografen zijn hier in het verleden op vervelende wijze door verrast, waardoor de veiligheidsregels zijn aangescherpt.

Nieuwe DNRT media regels
De reeds bestaande media regels zoals die op Circuit Park Zandvoort gelden voor de zgn. A-evenementen, zijn daarom deels overgenomen voor het accreditatiebeleid van de DNRT dagen. Daarbij is op een aantal punten een versoepeling doorgevoerd, zodat het media platform van het DNRT toegankelijker is voor beginnende fotografen en (beeld)journalisten die zich willen verdiepen in de breedtesport.

Algemene criteria
1. Alle accreditatie aanvragen dienen uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan het evenement ingediend te zijn. Er zullen geen accreditaties / fotovesten worden verstrekt aan personen die geen aanvraag hebben ingediend.
2. Voor alle evenementen geldt een accreditatie limiet. Per dag zal een maximum aantal accreditatie worden verstrekt. Personen met een perskaart krijgen daarbij voorrang boven media vertegenwoordigers zonder perskaart. Team- en rijdersfotografen sluiten de voorrangsgradatie.
3. Voor websites geldt een minimum aantal van 500 unieke bezoekers per dag (statistieken dienen op aanvraag aangeleverd te worden).
4. Team- en rijdersfotografen dienen voor minimaal drie verschillende raceteams of zeven verschillende coureurs werkzaamheden te verrichten. Bewijsdocumenten dienen per e-mail toegestuurd te worden aan media@cpz.nl.
5. Fotograferen langs het circuit brengt risico’s met zich mee. De fotograaf betreedt het circuitterrein altijd op geheel eigen risico. Het ondertekenen van een vrijwaring is verplicht.
6. Het dragen van een door het circuit uitgegeven fotovest (of foto armband) is verplicht. Tevens dienen alle fotozones zoals de circuits deze publiceren altijd gerespecteerd te worden.

Verschillende procedures
Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende accreditatie procedures. Deze procedures zijn voornamelijk van toepassing op de DNRT evenementen die op Circuit Park Zandvoort georganiseerd worden. Informeer altijd bij de overige circuits welke accreditatie procedures van toepassing zijn.

#1 IN HET BEZIT VAN EEN OFFICIËLE PERSKAART (m.u.v. NGRJ)
Bent u in het bezit van een DAPA, NVJ, AIPS of NSP-perskaart, dan kunt u accreditatie aanvragen via de website van Circuit Park Zandvoort. U raadpleegt hiervoor het online accreditatie formulier.

 • vul het formulier volledig in
 • selecteer het evenement
 • selecteer het werkgebied (fotograaf of  journalist etc.)
 • vermeld het type perskaart en het nummer van de perskaart in het van “opmerking”

Fotografen met een officiële perskaart ontvangen volledige media toegang, mits men ervaring heeft in de autosport.
Voor aanvragen voor Circuit Zolder en TT-Circuit Assen kunt u mailen naar media@circuit-zolder.be en media@tt-assen.com. Hier gelden mogelijk andere voorwaarden.

#2 IN HET BEZIT VAN EEN NGRJ PERSKAART
Bent u in het bezit van een NGRJ perskaart, dan kunt u accreditatie aanvragen via de website van Circuit Park Zandvoort. U raadpleegt hiervoor het online accreditatie formulier.

 • vul het formulier volledig in
 • selecteer het evenement
 • selecteer het werkgebied (fotograaf of  journalist etc.)
 • geef in het vak “opmerking” een omschrijving van de opdracht en vermeld tevens het type perskaart en het nummer van de perskaart

Fotografen met een geldige medium-opdracht ontvangen volledige media toegang. Fotografen zonder medium-opdracht (bijv. stock-fotografie, team-fotografie of rijders-fotografie) ontvangen beperkte media toegang.
Voor aanvragen voor Circuit Zolder en TT-Circuit Assen kunt u mailen naar media@circuit-zolder.be en media@tt-assen.com. Hier gelden mogelijk andere voorwaarden.

#3 IK HEB GEEN PERSKAART, MAAR WEL ERVARING
Indien u niet in het bezit bent van een perskaart, dan dient u het media accreditatie verzoek via e-mail in te dienen. Deze e-mail kunt u richten aan de accreditatieafdeling van Circuit Park Zandvoort via media@cpz.nl. In de e-mail dienen de volgende zaken omschreven te worden:

 • persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres en geboortedatum)
 • omschrijving van de opdracht (voor welk medium bent u actief en waar worden de verslagen en/of beelden gepubliceerd). Tevens dient de eindverantwoordelijke van het medium ook een begeleidende brief voor de aanvraag in te dienen.
 • Omschrijving van eerdere autosport ervaring als geaccrediteerd persoon
 • Digitale bijlages / verwijzingen naar eerdere publicaties
 • Vermelding van wel/niet ingeschreven bij Kamer van Koophandel (indien wel ingeschreven, dan digitale kopie van inschrijving bijvoegen).

Fotografen met een geldige medium-opdracht ontvangen beperkte media toegang. Fotografen zonder medium-opdracht (bijv. stock-fotografie, team-fotografie of rijders-fotografie) ontvangen beperkte media toegang voor uitsluitend de trainingen en kwalificaties.
Na ontvangst van de e-mail zal uw aanvraag behandeld worden. Indien de aanvraag akkoord is, zal u verzocht worden om u te accrediteren via het online accreditatie formulier.
Voor aanvragen voor Zolder en Assen kunt u mailen naar media@circuit-zolder.be en media@tt-assen.com. Hier gelden mogelijk andere voorwaarden.

#4 IK HEB GEEN PERSKAART EN NOG GEEN ERVARING
Indien u niet in het bezit bent van een perskaart en ook geen verdere ervaring hebt met de autosport, dan dient u het media accreditatie verzoek via e-mail in te dienen. Deze e-mail kunt u richten aan de accreditatieafdeling van Circuit Park Zandvoort via media@cpz.nl. In de e-mail dienen de volgende zaken omschreven te worden:

 • persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres en geboortedatum)
 • omschrijving van de opdracht (voor welk medium bent u actief en waar worden de verslagen en/of beelden gepubliceerd). Tevens dient de eindverantwoordelijke van het medium ook een begeleidende brief voor de aanvraag in te dienen.
 • referentie (brief / e-mail) van een ervaren autosportfotograaf. Deze ervaren fotograaf dient u als “nieuwkomer” het gehele evenement begeleiden langs het circuit.

De accreditatie afdeling van de diverse circuits heeft het recht om op bovenstaande criteria en procedures een uitzondering te maken.

Onze Partners

DNRT Uitslagen
Interstate
OCA
OCA
START
RSZ
EPC
Laatst geplaatste advertentie
AIM MyChron Light Laptimer
Te koop; AIM My Chron Light Laptimer. Geheel compleet en werkend...zie foto's
Telefoon 0413 350911 of 0651 125928
» lees verder